Questionnaire

 

Patient experiences of rheumatoid arthritis models of care
Vælg dit land...

AFSNIT 1 - INDLEDNING

Har du kronisk leddegigt (rheumatoid arthrit - RA)? Hvis ja, kunne du så overveje at deltage i "Patienterfaringer med behandlingsmodeller for rheumatoid artrit: En international undersøgelse.", som er udviklet af et netværk af RA-patientorganisationer. Som person, der lever med denne sygdom, er det vigtigt at dele dine erfaringer omkring den behandling, du får i dit land, med andre. Kantar Health, som er et velrenommeret markedsundersøgelsesfirma, står for undersøgelsen. F. Hoffman-La Roche Ltd. har ydet finansiel støtte til undersøgelsen.

Undersøgelsen har til formål at finde frem til, hvordan de aktuelle behandlingsmodeller for leddegigt – set fra patientens synspunkt og med dennes erfaring – fungerer i forskellige lande. En behandlingsmodel er den måde, hvorpå specifikke RA-relaterede ydelser i sundhedssektoren leveres til patienter, og den er formet af forskningsbaseret praksis og definerede standarder. En behandlingsmodel omfatter tidlig identifikation af RA, adgang til diagnosticering hos relevante sundhedsprofessionelle, medicinsk behandling af og kontrol med sygdommen og løbende fælles behandling.

Så vidt vi ved, vil resultaterne af denne undersøgelse være den første crowd-sourcede forskning af sin art: udformet af patienter til patienter for bedre at finde ud af, hvordan deres erfaringer er i deres eget land.

Resultaterne af denne undersøgelse vil medvirke til at skabe et samarbejde mellem RA-organisationer, der er involveret i projektet, om at skabe et "globalt RA-netværk". Det er vores håb, at det globale RA-netværk - ved at analysere undersøgelsens resultater - kan udvikle uddannelses- og informationsinitiativer, der kan forbedre RA-patienters forståelse for, hvilken form for behandling og kvaliteten deraf de bør modtage for at få de bedst mulige resultater. Derved kan vi fortsat arbejde frem mod fælles mål på vegne af personer med RA verden over og opretholde et globalt RA-netværk.

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os.Kantar Health, , som står for undersøgelsen, er omfattet af strenge sikkerhedsprotokoller, der sikrer, at alle oplysninger, der indhentes i løbet af undersøgelsen, holdes strengt fortrolige. Dine svar vil blive samlet sammen med svarene fra andre, der gennemgår undersøgelsen, og vil på intet tidspunkt kunne blive knyttet til dine personlige oplysninger.

Husk, når du gennemfører undersøgelsen, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar. Vi er virkelig glade for, at du vil dele dine unikke erfaringer og meninger med os ved at gennemføre hele undersøgelsen.

Når du klikker på knappen "next" (næste) nedenfor, bekræfter du, at du forstår og godkender følgende deltagelsesbetingelser.

  • Jeg forstår, at mine undersøgelsessvar kun er beregnet til markedsundersøgelsesformål
  • Jeg forstår, at de oplysninger, der indhentes i undersøgelsen, vil blive samlet sammen og analyseret samlet – aldrig hver for sig – hvilket sikrer at mine private oplysninger holdes fortrolige
  • Jeg forstår, at mit navn ikke vil blive sat i forbindelse med mine svar, hvilket sikrer at mine personlige oplysninger holdes fortrolige

Tak fordi du tager dig tid til at deltage i denne undersøgelse. Dine og andre deltageres svar vil fungere som information for udvikling af uddannelsesværktøjer og programmer, der skal hjælpe mennesker med RA verden over til at få evidensbaseret behandling og pleje for at sikre de bedst mulige helbredsresultater.

[]