Questionnaire

 

Patient experiences of rheumatoid arthritis models of care
Wybierz swój język...

ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZENIE

Czy choruje Pan/Pani na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)? Jeżeli tak, proszę się zastanowić nad udziałem w ankiecie „Doświadczenie pacjenta związane z modelami opieki w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów: Ankieta międzynarodowa, opracowanej przez globalną sieć organizacji zajmujących się pacjentami z RZS. Jest niezwykle ważne, aby Pan/Pani, jako osoba cierpiąca na tę chorobę, podzielił(-a) się swoimi doświadczeniami dotyczącymi opieki, którą Pan/Pani otrzymuje w swoim kraju. Ankieta jest prowadzona przez Kantar Health, godną zaufania firmę zajmująca się badaniami marketingowymi. Finansowanie ankiety zostało zapewnione przez firmę F. Hoffman-La Roche Ltd.

Celem ankiety jest określenie, czym się różnią obecne modele opieki nad chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów w poszczególnych krajach w odniesieniu do doświadczenia i perspektywy pacjenta. Model opieki to sposób, w jaki swoiste dla RZS usługi opieki zdrowotnej są świadczone pacjentom i jaki wpływ na nie wywierają praktyki oparte na badaniach i określone standardy. Model opieki obejmuje wczesne rozpoznanie RZS, dostęp do diagnozowania przez odpowiednich lekarzy specjalistów, leczenie choroby i związane z nią postępowanie oraz zapewnianie ciągłej opieki w formie „shared care.

Zgodnie z naszą wiedzą, wyniki niniejszej ankiety będą pierwszymi badaniami typu „crowdsourcing opracowanymi przez pacjentów i dla pacjentów, aby móc uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wygląda ich doświadczenie w danym kraju.

Wyniki tej ankiety pomogą nawiązać współpracę między organizacjami RZS zaangażowanymi w projekt i utworzyć „globalną sieć RZS. Mamy nadzieję, że dzięki analizie wyników ankiety globalna sieć RZS będzie mogła przygotować inicjatywy edukacyjne i informacyjne, aby zwiększyć wiedzę pacjentów z RZS na temat typu i jakości opieki, którą powinni otrzymywać, w celu umożliwienia uzyskania optymalnych wyników leczenia. Dzięki temu będziemy mogli nadal dążyć do osiągania wspólnych celów na rzecz osób z RZS na całym świecie i utrzymywać globalną sieć RZS.

Pana/Pani prywatność jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Firma prowadząca ankietę, Kantar Health, przestrzega surowych protokołów bezpieczeństwa danych i zapewnia, że wszystkie informacje zebrane w trakcie ankiety będą traktowane z zachowaniem najwyższej poufności. Pana/Pani odpowiedzi zostaną połączone z odpowiedziami innych osób wypełniających tę ankietę i w żadnym momencie nie będą powiązane z Pana/Pani danymi osobowymi.

W czasie wypełniania ankiety proszę pamiętać, że nie ma odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych. Jesteśmy Panu/Pani bardzo wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi indywidualnymi doświadczeniem i opiniami przez wypełnienie tej ankiety.

Klikając przycisk „next (dalej) poniżej, potwierdza Pan/Pani, że rozumie i akceptuje następujące warunki uczestnictwa:

  • Rozumiem, że moje odpowiedzi na pytania ankiety służą wyłącznie do badań rynku.
  • Rozumiem, że wszystkie informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną połączone i będą analizowane zbiorczo, a nigdy indywidualnie, co gwarantuje moją prywatność.
  • Rozumiem, że moje imię i nazwisko nie zostanie powiązane z moimi odpowiedziami, co gwarantuje moją prywatność.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie tej ankiety. Pana/Pani odpowiedzi i odpowiedzi innych uczestników pomogą w opracowaniu edukacyjnych narzędzi i programów, które ułatwią osobom z RZS na całym świecie otrzymać leczenie i opiekę oparte na dowodach naukowych, co umożliwi uzyskanie optymalnych efektów zdrowotnych.

[]