Questionnaire

 

Patient experiences of rheumatoid arthritis models of care
Kies uw land...

DEEL 1 – INTRODUCTIE

Lijdt u aan reumatoïde artritis (RA)? Zo ja, dan vragen wij u om te overwegen om deel te nemen aan "Ervaringen van patiënten met modellen van zorgverlening voor reumatoïde artritis: Een internationaal onderzoek", ontwikkeld door een wereldwijd netwerk van RA-patiëntenorganisaties. Als een persoon die aan de ziekte lijdt, is het delen van uw ervaringen m.b.t. de zorgverlening die u ontvangt in uw land van vitaal belang. Kantar Health, een vertrouwd bedrijf voor marktonderzoek, is verantwoordelijk voor dit onderzoek. De financiële steun voor het onderzoek wordt verstrekt door F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Het onderzoek heeft tot doel om, vanuit de ervaringen en het perspectief van de patiënt, te onderzoeken hoe de huidige modellen van zorgverlening voor reumatoïde artritis van land tot land verschillen. Een model van zorgverlening is de manier waarop specifieke RA-gerelateerde gezondheidszorg wordt verstrekt aan patiënten en wordt gevormd door praktijk op basis van onderzoek en bepaalde normen. Een model van zorgverlening omvat de vroegtijdige opsporing van RA, de toegang tot een diagnose door geschikte gezondheidswerkers, de medische behandeling van de ziekte en het beheer, en de voortdurende gedeelde zorg.

Voor zover wij weten behoren de resultaten van dit onderzoek tot het eerste crowd-sourced onderzoek ontworpen door patiënten, voor patiënten, en zullen ze een beter inzicht geven van hun verwachtingen op het vlak van zorgverlening in hun land.

De resultaten van dit onderzoek zullen helpen om de samenwerking tussen de RA-organisaties die betrokken zijn bij het project te bevorderen en een "Wereldwijd RA-netwerk" te creëren. We hopen dat de analyse van de onderzoeksresultaten het Wereldwijde RA-netwerk zal helpen bij het ontwikkelen van onderwijs en informatie-initiatieven om het inzicht van de RA-patiënten in de aard en de kwaliteit van de zorgverlening die zij moeten ontvangen te verbeteren en de beste behandeling mogelijk te maken. Op die manier kunnen we blijven werken aan gemeenschappelijke doelen ten behoeve van mensen met RA over de hele wereld en het Wereldwijde RA-netwerk in stand houden.

Uw privacy is voor ons van het grootste belang. De organisator van het onderzoek, Kantar Health, volgt strikte veiligheidsprotocollen en garandeert dat alle informatie die in de loop van het onderzoek wordt verzameld strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. Uw antwoorden zullen worden samengevoegd met die van andere deelnemers aan het onderzoek en zullen op geen enkel moment worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Onthoud bij het invullen van de vragenlijst dat er geen goede of foute antwoorden zijn. We vragen u oprecht om uw eigen unieke ervaringen en gedachten met ons te delen door de vragenlijst volledig in te vullen.

Door te klikken op de onderstaande "next" (volgende) knop, bevestigt u dat u de volgende deelnamevoorwaarden begrijpt en aanvaardt:

  • Ik begrijp dat mijn antwoorden op de vragenlijst alleen bestemd zijn voor marktonderzoek
  • Ik begrijp dat de verstrekte informatie in de vragenlijst zal worden samengevoegd en op een globale manier zal worden geanalyseerd, nooit per individu, en mijn privacy dus wordt gegarandeerd
  • Ik begrijp dat mijn naam niet zal worden gekoppeld aan mijn antwoorden en mijn privacy dus wordt gegarandeerd

Hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw antwoorden en die van andere deelnemers zullen bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen en programma's om mensen met RA wereldwijd te helpen bij het ontvangen van een behandeling en zorgverlening op basis van bewijs, voor de best mogelijke resultaten.

[]