Questionnaire

 

Patient experiences of rheumatoid arthritis models of care
בחר את המדינה שלך...

חלק 1 : מבוא

האם יש לך RA? במידה ויש לך אנא השתתף בסקר אשר פותח על ידי רשת בינלאומית של ארגונים של חולי RA.

כאדם שחי עם המחלה שיתוף ניסיונך בטיפול שאתה מקבל בארצך חשוב ביותר. חברת סקר שווקים בשם Kantar Health אחראית לסקר. סיוע במימון לסקר ניתן ע"י חברת התרופות רוש כשרות לציבור.

הסקר מבקש לבדוק, מנקודת המבט והניסיון של החולה, מודלים עכשוויים של טיפול ב RA בארצות השונות.

מודל הטיפול הוא הדרך שבה שירותי רפואה ל RA ניתנים לחולים, המודל מעוצב בעזרת מחקר,

פרקטיקה מקובלת וסטנדרטים מוגדרים.

מודל הטיפול כולל: זיהוי מוקדם של המחלה, נגישות לאבחון של מומחי בריאות מקצועיים, מתן טיפול וניהול רפואי ומעקב על המחלה.

למיטב ידיעתנו, תוצאות סקר זה יהיו מחקר הקהל הראשון שתוכנן בידי חולים עבור חולים כדי ללמוד בצורה טובה יותר את חווית הטיפול בארצותיהם.

תוצאות הסקר יעזרו לבנות שיתופי פעולה בין ארגוני RA המעורבים בפרויקט "רשת RA עולמית".

תקוותינו שבאמצעות ניתוח תוצאות הסקר הרשת תוכל לפתח יוזמות חינוך ומידע, לשיפור ההבנה של חולי RA אודות סוג ואיכות הטיפול שהם צריכים לקבל וכדי לאפשר את תוצאות הטיפול האפשריות הטובות ביותר. בכך נוכל להמשיך ולעבוד לכיוון מטרות משותפות לטובת חולי RA מסביב לעולם ולקיים את הרשת העולמית.

פרטיותך חשובה לנו מאד. מקימי הסקר מחויבים לכללי סודיות נוקשים, כל המידע שייאסף יישמר בסודיות מוחלטת. כל התשובות מהסקר ייאספו ויופרדו מהפרטים האישיים של העונה על הסקר.

בזמן מילוי הסקר, זכור/י כי אין תשובות נכונות או לא נכונות. אנחנו מאד מעריכים את ניסיונך ונקודת מבטך הייחודיים ומקווים שתמלא את הסקר במלואו.

בכך שהנך מתחיל לענות על הסקר הנך מאשר כי הבנת ואתה מקבל את תנאי ההשתתפות הבאים:

  1. אני מבין שתשובות הסקר נועדו למחקר שוק בלבד.
  2. אני מבין שהמידע שנאסף בסקר ינותח בצורה מצטברת ולא על בסיס יחידני בכך תישמר פרטיותי.
  3. אני מבין ששמי לא יקשר עם התשובות שלי ובכך יבטיח את הפרטיות שלי.

אני מבין ששמי לא יקשר עם התשובות שלי ובכך יבטיח את הפרטיות שלי.

תודה על. זמנך והשתתפותך בסקר תשובותיך ותשובות משתתפים אחרים יסייעו בפיתוח כלים ותוכניות חינוכיות שיעזרו לאנשים עם RA ברחבי העולם לקבל טיפול המבוסס על ראיות וטיפול תואם ויאפשר טיפול מתאים וקבלת תוצאות בריאותיות הטובות ביותר.

[]